Του σχολείου/School older times

Δ12

Το σχολείο γιορτάζει Εθνική Εορτή με απαγγελία ποιημάτων. Γύρω στο 1955. Citing poetry during celebration of a National Holiday by the school. Around 1955.

Δ01

Εορτασμός Εθνικής Εορτής. Μνημείο Μακρυγιάννη. Γύρω στο 1965.National Holiday celebration. Makriyiannis monument. Around 1965.

Δ02

Εθνική Γιορτή. Γύρω στο 1965. National holiday. Around 1965.

Δ03

Από την ίδια Εθνική Γιορτή. Γύρω στο 1965. The same National holiday. Around 1965.

Δ04

Μέρος των μαθητών του σχολείου σε εθνική γιορτή γύρω στο 1950 με τους δύο δασκάλους του. Part of the school in national holiday with its two teachers around 1950.

Δ05

Από τον ίδιο εορτασμό γύρω στο 1950. From the same celebration around 1950.

Δ06

Το σχολείο με τουσ μαθητές να κρατάνε μικρές σημαίες. Γύρω στο 1925. The students holding little flags. Around 1925.

Δ07

Απαγγελία ποιημάτων σε παράσταση του σχολείου. Γύρω στο 1955. Citing poetry during a performance by school students. Around 1955.

Δ08

Παρέλαση του γυμνασίου Λιδωρικίου στην οποία συμμετέχουν και Κροκυλιώτες μαθητές. Γύρω στο 1955. Parade of the high school in Lidoriki with the participation of students of Krokylio. Around 1955.

Δ09

Το σχολείο στο πίσω προαύλειο. Γύρω στο 1925.The school in the back yard. Around 1925.

Δ10

Το σχολείο το 1957. The school in 1957.

Δ11

Η παλαιότερη σχολική φωτογραφία του Κροκυλείου. Ο δάσκαλος ο Γιάννος με μαθητές. Γύρω στο 1910. The oldest school picture in Krokylio. Teacher Yiannos with students. Around 1910.