Παλιές απόψεις και τοπία του χωριού μας/Old views and landscapes of the village

B11

Ο μύλος του μπάρμπα-Θόδωρου. Γύρω στο 1970. Uncle Theodor’s water mill. Around 1970.

Η παλιά Αβορτόβρυση. Δεν υπάρχει σήμερα. 1972. The old spring in Avoriti. It does not exist today. 1972.

Η παλιά Αβορτόβρυση. Δεν υπάρχει σήμερα. 1972. The old spring in Avoriti. It does not exist today. 1972.

Του Θεμιστοκλή η βρύση με το νερό να βγαίνει μέσα από τον πλάτανο. Δεν υπάρχει σήμερα. 1972.  Themistocle's spring coming from inside a "platanus orientalis" tree. It does not exist today. 1972.Του Θεμιστοκλή η βρύση με το νερό να βγαίνει μέσα από τον πλάτανο. Δεν υπάρχει σήμερα. 1972. Themistocle’s spring coming from inside a “platanus orientalis” tree. It does not exist today. 1972.

Άποψη με χιόνι. Η ώρα είναι περίπου 15:30. 1972. View with snow. The time is about 15:30. 1972.

Άποψη με χιόνι. Η ώρα είναι περίπου 15:30. 1972. View with snow. The time is about 15:30. 1972.

B01Μάλλον η παλαιότερη άποψη του Κροκυλείου. Πολύ λιγότερο πράσινο. Τα κυπαρίσσια στο νεκροταφείο δεν υπάρχουν. Πιθανόν το 1928. Probably the oldest view of Krokylio. Much less forested than today. Also there are no cypresses around the cemetery. Probaly 1928.

B02

Το Κροκύλειο χιονισμένο μερικά χρόνια μετά. Γύρω στο 1935. Krokylio with snow a few years later. Around 1935.

B03

Μια ακόμα άποψη γύρω στο 1950. View of Krokylio around 1950.

B04

Άποψη από την Παναγία. 1972. View from Panagia mountain. 1972.

B05

Άποψη του χιονισμένου χωριού από τον Αη-Λιά προς τα ανατολικά. 1972. View of Krokylio with snow from St. Elias hill towards east. 1972.

B06

Άποψη του χιονισμένου χωριού από τον Αη-Λιά προς τα δυτικά. 1972. View of Krokylio with snow from St. Elias hill towards west. 1972.

B07

Η Αγία Παρασκευή και το φυτώριο δίπλα στο νεκροταφείο. !972. St. Paraskevi and the tree nursery next to the cemetery. 1972.

B08

Άποψη από το Θεούλη. 1972. View from Theoulis mountain. 1972.

B09

Η Μεγάλη Βρύση με χιόνι. 1972. Megali Vrisi with snow. 1972.

B10

Ο Μόρνος πρίν τη κατασκευή του φράγματος. 1972. Mornos river before the construction of the dam. 1972.