Ο κυρ Θόδωρος/Master Thodoros

Ε10

Ο κυρ Θόδωρος με τη κυρά Βούλα στη πλατεία. Γύρω στο 1960. Master Theodoros with his wife Voula in the village square. Around 1960.

Ο κυρ Θόδωρος με λαχνούς για τη συλλογή χρημάτων για την ετήσια εκδρομή. Γύρω στο 1960. Master Theodore in a lottery drive to raise money for the annual trip. Around 1960.

Ο κυρ Θόδωρος με λαχνούς για τη συλλογή χρημάτων για την ετήσια εκδρομή. Γύρω στο 1960. Master Theodore in a lottery drive to raise money for the annual trip. Around 1960.

E05Αρχαία Ολυμπία. Γύρω στο 1960. Ancient Olympia. Around 1960.

E06

Νεολαία σε εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με τον κυρ Θόδωρο. Γύρω στο 1960. Youth in one of the annual trips in Thessaloniki with master Theodore. Around 1960.

E08

Οι κοπέλλες σε κοιτώνα σε μία από τις εκδρομές. Γύρω στο 1960. Girls in a dormitory during one of the annual excursions. Around 1960.

Ε01

Η κυρά Βούλα με τη κυρά Λέτα στο σπίτι του κυρ Θόδωρου και της κυρά Βούλας στο Κροκύλειο. Γύρω στο !960. Mrs Voula with mrs Leta at Master Theodore and Mrs Voula’s residence in Krok;ylio. Around 1960.

Ε02

Έξω από το Κυριακάτικο αγροτικό σχολείο. Γύρω στο 1960. Outside the agricultural Sunday school. Around 1960.

Ε03

Εφαρμοσμένο μάθημα στη τεχνική κλαδέματος. Γύρω στο 1960. Applied lesson on tree pruning. Around 1960.

Ε07

Οι εκδρομείς ξεκουράζονται στην Αρχαία Ολυμπία. Γύρω στο 1960. Excursionists resting in Ancient Olympia. Around 1960.

Ε09

Οι εκδρομείς στο λεωφορείο. Γύρω στο 1960. Excursionists in the bus. Around 1960.