Ο δρόμος/The road

ΣΤ06

Κροκυλιώτες και Κροκυλιώτισσες εργάζονται δωρεάν για τη κατασκευή του δρόμου. Γύρω στο 1935. Krokylians, men and women, work without pay to construct the road. Around 1935.

ΣΤ01

Άνοιγμα τρύπας για αντίναξη πέτρας με δυναμίτη. Γύρω στο 1935. Opening holes in stone to allow dynamite blasting. Around 1935.

ΣΤ02

Πιθανή εργασία κυριών στη κατασκευή του δρόμου. Γύρω στο 1935. Ladies working most probably in the construction of the road. Around 1935.

ΣΤ03

Κάτοικοι του Αλποχωρίου συμμετέχουν στη κατασκευή του δρόμου. Γύρω στο 1935. People from nearby village of Alpochori participate in the construction of the road. Around 1935.

ΣΤ04

Από το γλέντι των εγκαινίων στη πλατεία. 1937. From the road opening ceremony in the village square. 1937.

ΣΤ05

Οι τοπικοί επίσημοι ποζάρουν στη πλατεία κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων του δρόμου. 1937. The local dignitaries pose for history in the village square during the road opening ceremony. 1937.