Εξωκλήσια και υπαίθρια πανηγύρια/Churches and outdoor feasts

Γ15

Παναγία. Μάλλον Δεκαπενταύγουστο. Υπαίθριο γεύμα κάτω από τα έλατα πρίν το χορό. Γύρω στο 1955. Panagia mountain. Celebration of August the 15th. Feast under the trees before the dance. Around 1955.

Γ01

Το ξωκλήσι της Θεοτόκου στους πρόποδες του Θεούλη. 1972. Theotokos Church at the base of Theoulis mountain. 1972.

Γ02

Ο παπα-Κώστας γυρνάει καβάλα στο γαϊδαράκο του μάλλον από ξωκλήσι. Γύρω στο 1935. Papa-Kostas coming back, from a country church, mounting his donkey. Around 1935.

Γ04

Θεοτόκος. Εορτασμός της 23 ης Αυγούστου 1972. Theotokos. Celebration of August 23rd 1972.

Γ05

Από τα τελευταία μουλάρια σε εορτασμό στη Παναγία. 1972. One of the last mules on a celebration on Panagia country church.

Γ06

Πανυγηριστές στη Παναγία. Γύρω στο 1955. Celebration participants on Panagia. around 1955.

Γ07

Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στη Παναγία. Γύρω στο 1955. The day after Easter on Panagia mountain. Around 1955.

Γ08

Πιθανόν μουσική γυρίζοντας από τη Παναγία. Γύρω στο 1900. Coming back from celebration on Panagia mountain. Around 1900.

Γ09

Θεοτόκος. 23 Αυγούστου 1972. Theotokos. Celebration of August the 23, 1972.

Γ10

Μάλλον στη Παναγία γύρω στο 1920. Probably on Panagia mountain around 1920.

Γ11

Η ορχήστρα στη Παναγία. Γύρω στο 1970. The music band on Panagia mountain. Arount 1970.

Γ12

Μάλλον στη Παναγία γύρω στο 1950. On Panagia mountain around 1950.

Γ13

Παναγία γύρω στο 1925. Panagia mountain. Around 1925.

Γ14

Μάλλον Δεκαπενταύγουστο στη Παναγία. 1952. Probably celebration of August the 15th on Panagia mountain. 1952.