Διάφορα ΙΙ/Miscellaneous II

Θ16

Μεγάλη Βρύση. Επισκέπτες κάνουν τη βόλτα τους το χειμώνα του 1965. Megali Vrisi. Visitors to Krokylio stroll in winter 1965.

Θ01

Κροκυλιώτισσα στο παράθυρο. Γύρω στο 1960. A lady from Krokylio at the window. Around 1960.

Θ02

Μεγάλη Βρύση γύρω στο 1960. Megali Vrisi around 1960.

Θ03

Νεαρός Κροκυλιώτης αστυφύλακας στην Αθήνα. Λίγο πρίν το 1950. Young Krokylian policeman in Athens. Shortly before 1950.

Θ04

Νεαρός Κροκυλιώτης εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση. Γύρω στο 1955. Young Krokylian fulfilling his military obligation. Around 1955.

Θ05

Παρέα στη Μεγάλη Βρύση. Γύρω στο 1955. A group in front of Megali Vrisi. Around 1955.

Θ06

Νεαρός Κροκυλιώτης στη Πλατεία Συντάγματος. Λίγο πρίν το 1950. Young Krokylian in Constitution Square in Athens. Shortly before 1950.

Θ07

Παρέα στο μπαλκόνι. Γύρω στο 1960. People on the balcony. Around 1960.

Θ08

Διακοπές στη Παναγία. Γύρω στο 1935. Vacation on Panagia mountain. Around 1935.

Θ09

Νεαρός Κροκυλιώτης με το χαρακτηριστικό κούρεμα και το πουκάμισο με τα σήματα της τροχαίας, δώρο από την Αθήνα. Λίγο πρίν το 1960. Young Krokylian with the characteristic haircut and the shirt decorated with traffic signs, a present from Athens. Shortly before 1960.

Θ10

Μάννα και κόρες, ο πατέρας στις ΗΠΑ. Γύρω στο 1930. Mother and daughters, the father in the USA, around 1930.

Θ11

Πλατεία. ίσως κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δικαστηρίου. Γύρω στο 1955. Village square. Probably during a court session. Around 1955.

Θ12

Πιθανή εκδρομή σε άγνωστη τοποθεσία στη δεκαετία του 1930. Probable recreation visit to unknown place of Krokylio area during the 1930 decade.

Θ13

Εκδρομή στη Παναγία. Στη δεκαετία του 1930. Excursion to Panagia mountain. 1930 decade.

Θ14

Ομαδική φωτογραφία προσκεκλημένων ενός γάμου. Γύρω στο 1930. Group picture of a wedding quests. Around 1930.

Θ15

Ο γάμος με τους καλεσμένους της προηγούμενης φωτογραφίας. Γύρω στο 1930. The wedding attended by the guests of the previous picture. Around 1930.