Χειμώνας/Winter

IV34

Ο χειμώνας αρχίζει. Winter starts.

IV01

Ο Μόρνος στις αρχές του χειμώνα. Early winter. Mornos river.

IV02

Ο Μόρνος κάμποσο καιρό αργότερα. Mornos river some time later.

IV03

Το Πατσιρορεμα στην αρχή του χειμώνα. “Patsirorema” in early winter.

IV04

Το Κροκύλειο από το “Λόγγο”. Krokylio from “Loggos” location.

IV05

Ο χιλιόχρονος πλάτανος στην Αβορτόβρυση στην αρχή του χειμώνα. The thousad-year old “platanus” tree in Avoriti spring in early winter.

IV06

Άλλος ένας γίγαντας στην αρχή του χειμώνα στον ¨Κάμπο” στο δρόμο πρός τη Παναγία. Another giant at “Kampos” location on the way to Panagia mountain in early winter.

IV07

Τα χρώματα του φθινοπώρου επιμένουν και στις αρχές του χειμώνα. Autumn colors persist into early winter.

IV08

Αρχή του χειμώνα στο δρυόδασος του “Λόγγου”. Early winter in “Loggos” oak forest.

IV09

Το ίδιο δάσος το χειμώνα. The same forest in mid-winter.

IV10

Το Κλιμακόρεμα στην αρχή του χειμώνα. “Klimakorema” in early winter.

IV11

Το κλιμακόρεμα το χειμώνα. “Klimakorema” in mid-winter.

IV12

Ρέμα Μεγάλης Βρύσης. “Megali Vrisi” stream.

IV13

Καταρράκτης μέσα στο χωριό. Water fall in the village.

IV14

Δρακόρεμα το χειμώνα. “Drakorema” stream in winter.

IV15

Το Αη-λιόρεμα με αντάρα και χιόνι. The stream at Aghios Elias with snow and fog.

IV16

Το ρέμα και τα αιωνόβια πλατάνια του Αη-λιά. The stream and the centuries-old “platanus” trees at Ahgios Elias.

IV17

Ρέμα κάτω στη ποταμιά του Μόρνου με ελαφριά αντάρα. Stream down in the Mornos river valley with light mist.

IV18

Αρκουδόρεμα το άνω μέρος του Πατσιρορέματος. “Arkoudorema” or upper “Patsirorema”.

IV19

Αβορτόβρυση το χειμώνα. Avoriti spring in winter.

IV20

Το Πατσιρόρεμα και η ποταμιά πρωΐ με ελαφριά αντάρα. “Patsirorema” and Mornos river valley in the morning with light mist.

IV21

Η ποταμιά του Μόρνου με αντάρα. Mornos river valley in the morning.

IV22

Χιονόνερο στη καρυδιά στο χωριό. Light freezing rain on the walnut tree in the village.

IV23

Βαρύς χιονιάς. Heavy snowfall.

IV24

Ο βαρύς χιονιάς συνεχίζεται. Snowfall continues.

IV25

Ο χιονιάς συνεχίζεται ακόμα. Heavy snowfall goes on still.

IV26

Ο χιονιάς από την Αγία Παρασκευή. Snowfall from Ahgia Paraskevi.

IV27

Την άλλη μέρα. Θέα από τη Παναγία. Next day. view from Panagia mountain.

IV28

Την άλλη μέρα. Θέα από την Αγία Παρασκευή. Next day. View from Aghia Paraskevi.

IV29

Το δρυόδασος με χιόνι. Oak forest in snow.

IV30

Ο Μακρυγιάννης με διπλό σαρίκι από χιόνι. Makriyiannis with double turban from snow.

IV31

Το ρέμα της Μεγάλης Βρύσης μισοπαγωμένο. Megali Vrisi stream half-frozen.

IV32

Η βρύση στη Παναγία παγωμένη. The frozen spring on Panagia mountain.

IV33

Ανατολή με “κοκκάλες”. Sunrise with icicles.