Καλοκαίρι/Summer

ΙΙ07

Καλοκαίρι στην Αβορτόβρυση. Η ροή του νερού έχει ελαττωθεί. Summer in Avoriti spring. Water flow is low.

ΙΙ01

Καλοκαιριάτικη ανατολή. Summer sunrise.

ΙΙ02

Και άλλη καλοκαιριάτικη ανατολή. Another summer sunrise.

ΙΙ03

Κι’ άλλη ανατολή. One more.

ΙΙ04

Καλοκαιριάτικο φεγάρι. Summer moon.

ΙΙ05

Το άλλο πρωΐ είχε συννεφιά. Next morning it was cloudy.

ΙΙ06

Τα δύο κλωνάρια του πλάτανου θρέψανε σε ένα. The two branches of this “platanus orientalis” have grown inextricably into one.