Άνοιξη/Spring

Ι27

Αρχή της Άνοιξης και ξεκινάμε από το Κάμπο για τη Παναγία, Early spring and we start towards Panagia mountain.

Ι01

Η αρχή της διαδρομής. The first part of our walk.

Ι02

Συνεχίζουμε. We continue.

Ι03

Αριστερά κάτω αρχίζει να φαίνεται το Κροκύλειο. To our left down we start seeing Krokylio.

Ι04

Φτάνουμε στα “Πριόνια” στο Θεούλη. We reach position “Prionia”, Theoulis mountain.

Ι05

Συνεχίζουμε. We keep moving.

Ι06

Σιγά-σιγά τα χιόνια αρχίζουν να λιώνουν. Snow starts melting slowly.

Ι07

Φτάνουμε στη Παναγία. Αποκάτω το Κροκύλειο. We reach Panagia top. Directly below we see Krokylio.

Ι08

Περίπου την ίδια ώρα το Κροκύλειο από την Αγία Παρασκευή. Approximately at the same time Krokylio in Spring snow from Aghia Paraskevi.

Ι09

Την άλλη μέρα ήλιος λαμπρός. Next day bright sunshine.

Ι10

Μετά ματαχιόνισε. Καρυδιούλα χιονισμένη. Then it snowed again. Young snow-covered walnut tree.

Ι11

Ανατολή στο χιονισμένο Κροκύλειο. Sunrise in snow-covered Krokylio.

Ι12

Και μετά ήρθαν οι αντάρες. And then fog set in.

Ι13

Κι άλλες αντάρες. More fog.

Ι14

Άλλες αντάρες στη ποταμιά. More fog along Mornos river valiey.

Ι15

Η οροσειρά των Βαρδουσίων την άνοιξη όπως φαίνεται από τη τοποθεσία του Κροκυλείου “Διάσελο”. Vardousia mountain range in spring as seen from “diaselo”, Krokylio.

Ι16

Προχωρημένη άνοιξη με τις αντάρες της. Advanced spring with its fog.

Ι17

Ανταρομπαλώματα. Fog patches.

Ι18

Η Μεγάλη Βρύση με ελαφρό χιονάκι την άνοιξη. Megali Vrisi with light snow in spring.

Ι19

Η κεντρική κούπα της Μεγάλης Βρύσης. The central stone cup of Megali Vrisi.

Ι20

Προχωρημένη άνοιξη. Το Κροκύλειο από το Λόγγο. Advanced spring. View of Krokylio from “Loggos” location.

Ι21

Γεμάτη άνοιξη. Το Κροκύλειο από τη θέση “Πριόνια” του Θεούλη. Full spring. Krokylio from “Prionia”, Theoulis mountain.

Ι22

Παλιός αχυρώνας με σκεπή από πλάκες την άνοιξη, Κροκύλειο. Old slate-covered hay shack in spring, Krokylio.

Ι23

Ο χιλιόχρονος πλάτανος της πρώτης φωτογραφίας στο τέλος της άνοιξης. The thousand-year old “platanus orientalis” of the first picture at the end of spring.

Ι24

Κι’ άλλος χιλιόχρονος πλάτανος στο Αβορίτι το τόπο του Μακρυγιάννη την άνοιξη. Another thousand-year old “platanus orientalis” in Avoriti, Makriyiannis’s birthplace, late in spring.

Ι25

Γιγαντιαία δρύς στην Αγία Παρασκευή την άνοιξη, Δίπλα υπήρχε μία ακόμα μεγαλύτερη που χτυπήθηκε από κεραυνό και πέθανε. Giant oak tree in Aghia Paraskevi in spring. Next to it there was a larger one that died when struck by thunderbolt.

Ι26

Ανθισμένη κερασιά. Cherry tree in bloom.