Βιβλία

Βιβλία/Books

Βιβλία για το Κροκύλειο. Books about Krokylio.

Το πρώτο βιβλίο που παρουσιάζεται δεν μπορεί να είναι άλλο από τα απομνημονεύματα του Αβοριώτη Ιωάννη Μακρυγιάννη.

1. Απομνημονεύματα Ιωάννη Μακρυγιάννη/Memoirs of Ioannis Makriyiannis

Στη συνέχεια  παρουσιάζεται ένα βιβλίο για το Κροκύλειο. Σιγά-σιγά θ’ ακολουθήσουν κι’ άλλα.

Next we present a book about Krokylio. Progressively we will present more books.

Οι πανοραμικές (δισέλιδες) φωτογραφίες παρουσιάζονται στο βιβλίο “Εν Κροκυλείω Δωρίδος” ανά σελίδα. Πρώτα το αριστερό μισό σε μία σελίδα και μετά το δεξιό μισό στην επόμενη σελίδα. Αυτό γίνεται για τεχνικούς λόγους. Στο τέλος όμως κάθε κεφαλαίου οι ίδιες πανοραμικές φωτογραφίες παρουσιάζονται μικρότερες σε μία σελίδα.

The panoramic pictures (two-page) in the book “Εν Κροκυλείω Δωρίδος” are shown per page. First the left (one page) half and then the right half. That is for technical reasons. However, at the end of each chapter the same panoramic pictures are shown in one page on a smaller scale.

2. Εν Κροκυλείω Δωρίδος/In Krokylio of Doris

3. Summary in English of the book “Εν Κροκυλείω Δωρίδος”

4. Αγνάντια στο Κροκύλειο

5. Μεγαλώνοντας στον Ορεινό Χώρο-Παιδιά και παιδική Ηλικία στο Κροκύλειο Δωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα

6. Διαχρονική ανάπτυξη μικρού χώρου.

Η δημοσίευση αυτή παρατίθεται γιατί πολλά πρωτογενή στοιχεία της χρησιμοποιήθηκαν, εν μέρει, στο βιβλίο με αριθ. 5 και δείχνει πως τα ίδια στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές εφαρμογές.

7. Απομνημονεύματα Αθανασίου Λιδωρίκη.

Ο Αθανάσιος Λιδωρίκης είναι ο δεύτερος Κροκυλειώτης που άφησε απομνημονεύματα. Δεν είναι βέβαια ανάλογα των απομνημονευμάτων του Ιωάννη Μακρυγιάννη ούτε σε περιεχόμενο ούτε σε μέγεθος ή ύφος. Παρόλα αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα απομνημονεύματα αυτά ανακάλυψε, ανέδειξε  δημοσίευσε σε τέσσερις συνέχειες στην ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ το 1955 ο Τάκης Λάππας.

8. Λοιδωρίκαι.

Διαβάστε από το βιβλίο του Α. Γούδα, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ για τους Λιδωρίκηδες του Κροκυλείου και του Λιδωρικίου.

9. Προεκτάσεις.

Είναι μια από τις ποιητικές συλλογές του αείμνηστου συγχωριανού μας Αθανάσιου (Θάνου) Ασίκη.

10. Πως υφαίνουν και ντύνονται οι Αιτωλοί.

11.  Ποιμενικά της Ρούμελης – ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

12.  Ποιμενικά της Ρούμελης – ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ