Αφιερώματα

Αφιερώματα/Specials

Το αφιέρωμα αυτό παρουσιάζει φωτογραφίες από το Κροκύλειο επεξεργασμένες ώστε να μοιάζουν με πίνακες ζωγραφικής. Όπως βλέπετε το Κροκύλειο μπορεί ακόμα και να αποτελέσει όχημα έκφρασης των καλλιτεχνικών σας αναζητήσεων κάτι που ίσως δεν το περιμένατε.

In this special we show pictures from Krokylio processed to look like paintings. As we see Krokylio could give you the opportunity to express yourselves artistically.

Αρκουδόρεμα/Bear Creek

Αρκουδόρεμα/Bear Creek

Ι09w1

Τα χιόνια αρχίζουν να λιώνουν/Snow starts to melt

Ι18w1

Μεγάλη Βρύση/Main Spring in Krokylio

March09B 001w1

Το Κροκύλειο με αντάρα/Fog in Krokylio

IV33w1

Κοκκάλες/Ice daggers

IV19w1

Αβορτόβρυση/Makriyiannis’s Spring in Avoriti

IV15w1

Ο Αη-λιάς με χιόνι και ομίχλη/St. Elias area in mist and snow

IV14w1

Ο Αη-λιάς το χειμώνα/St. Elias area in winter

IV11Aw1

Κλιμακόρεμα/Klimaki Creek

IV08w1

Χινόπωρο/Fall

IV07w1

Χινοπωρινά χρώματα/Fall colors

FL53w1

Ασφάκα/Pflomis

FL50w1

Παπαρούνες/Poppies

FL38w1

Κεράσια/Cherries

FL33w1

Λελέντες/Fall forest flower

FL12w1

Αγριοτριαντάφυλλο/Rosa canina

FL07Aw1

Αγριολούλουδο/Forest flower

DSC_0309Dw1

Τα πρόβατα του Θύμιου/Thymios’s speep

DSC_0170w1

Κνούκλα/Forest flower

DSC_0009Aw1

Πατσιρόρεμα/Patsirorema creek

_DSC0128w1

Σταφύλια/Grapes

_DSC0090w1

Ανατολή/Sunrise

_DSC0054w1

Χειμωνιάτικος Αη-λιάς/St. Elias area in winter

_DSC0042w1

Χινοπωρινό δρυόδασος/Fall oak forest

_DSC0037w1

Χινόπωρο/Fall

_DSC0021w1

Χινόπωρο στο δρυόδασος/Fall oak forest

_DSC0015W1

Δενδρολούλουδο/Fruit tree flower

_DSC0011w1

κορόμπλα/yellow plums

 

 

Εδώ παρουσιάζουμε το πρώτο μέρος από το πρώτο αφιερωμά μας: Τα αγριολούλουδα του Κροκυλείου. Κάποια από αυτά δεν καταφέραμε να τα ταυτοποιήσουμε. Θα σας είμαστε ευγνώμονες αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Σε λίγο καιρό θα παρουσιάσουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Παρουσιάζεται τώρα το δεύτερο μέρος των αγριολούλουδων του Κροκυλείου. Πάλι δεν καταφέραμε να τα ταυτοποιήσουμε όλα. Ίσως μετά το καλοκαίρι που θα γυρίσουν οι ειδικοί από τις διακοπές τους. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζεται στο πάνω μέρος του αφιερώματος.

 

Here we present the first part of our first special topic: The wild flowers of Krokylio. For some of them there is no identification. We would appreciate any help. In a short time we will present the second part of our special topic. The second part of the special topic (wild flowers of Krokilio) is presented. As previously we could not identify all of the llowers. We will try again after the summer that specialists will be back. The second part appears at the top of the section.

 

 

ΜΕΡΟΣ Β
PART B

FL70

Αταυτοποίητο. Undentified.

FL71

Ερύγγιο το κρητικό.Eryngium creticum.

FL72

Αταυτοποίητο. Unidentified

Αταυτοποίητο.Unidentified.

Αταυτοποίητο.Unidentified.

Ρούβος ο ιερός (βάτος). Rubus sanctus.

Ρούβος ο ιερός (βάτος). Rubus sanctus.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Ορίγανο κοινό. Origano vulgare.

Ορίγανο κοινό. Origano vulgare.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Σπόροι αγριοτρινταφυλιάς το φθινόπωρο. Seed of rosa canina in Autumn.

Σπόροι αγριοτρινταφυλιάς το φθινόπωρο. Seed of rosa canina in Autumn.

Αλκία η ωχρή (δενδρομολόχα). Alcea pallida.

Αλκία η ωχρή (δενδρομολόχα). Alcea pallida.

Βερμπάσκο το κολπώδες. Verbascum sinuatum.

Βερμπάσκο το κολπώδες. Verbascum sinuatum.

Κιχώριο το αντίδι (ραδίκι). Cichorium intybus.

Κιχώριο το αντίδι (ραδίκι). Cichorium intybus.

Σκόλυμος ο ισπανικός (Ασκόλυμπρος). Scolymus hispanicus.

Σκόλυμος ο ισπανικός (Ασκόλυμπρος). Scolymus hispanicus.

Ανακαμπτίς η πυραμιδοειδής. Anacamptis pyramidalis.

Ανακαμπτίς η πυραμιδοειδής. Anacamptis pyramidalis.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Κονβόλβουλος ο κομψότατος. Convolvulus elegantissimus.

Κονβόλβουλος ο κομψότατος. Convolvulus elegantissimus.

Αταυτοποίητο. Unidentified

Αταυτοποίητο. Unidentified

Καρδαρία η δράβα ; Cardaria draba?

Καρδαρία η δράβα ; Cardaria draba?

Παπαρούνα η ροιάς. Papaver rhoeas.

Παπαρούνα η ροιάς. Papaver rhoeas.

Ορίγανο κοινό. Origano vulgare.

Ορίγανο κοινό. Origano vulgare.

Αταυτοποίητο. Unidentified

Αταυτοποίητο. Unidentified

Δακτυλόριζα η σακοφόρος. Dactylorhiza saccifera.

Δακτυλόριζα η σακοφόρος. Dactylorhiza saccifera.

Δίανθος ο δελτοειδής. Dianthus deltoides.

Δίανθος ο δελτοειδής. Dianthus deltoides.

Αταυτοποίητο. Unidentified

Αταυτοποίητο. Unidentified

Αταυτοποίητο. Unidentified

Αταυτοποίητο. Unidentified

Άνθος μηλιάς. Apple blossom.

Άνθος μηλιάς. Apple blossom.

Κερκίς η κερατονιοειδής (κουτσουπιά). Cercis siliquastrum.

Κερκίς η κερατονιοειδής (κουτσουπιά). Cercis siliquastrum.

Άνθη μηλιάς (φυρικιάς). Apple tree blossoms.

Άνθη μηλιάς (φυρικιάς). Apple tree blossoms.

Αταυτοποίητο. Unidentified

Αταυτοποίητο. Unidentified

Ορχιδέα η τετράστικτη. Orchis quadripunctata.

Ορχιδέα η τετράστικτη. Orchis quadripunctata.

;Άνθος αγκορτσιάς. Wild pear blossom.

Άνθος αγκορτσιάς. Wild pear blossom.

Τρυφύλλι το έρπον. Trifolium repens.

Τρυφύλλι το έρπον. Trifolium repens.

Αταυτοποίητο. Unidentified

Αταυτοποίητο. Unidentified

Ονόπορδο το ιλλυρικό (γαϊδουράγκαθο). Onopordum illyricum.

Ονόπορδο το ιλλυρικό (γαϊδουράγκαθο). Onopordum illyricum.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Ουμπιλίσκος ο οριζόντιος; Umbilicus horizontalis.

Ουμπιλίσκος ο οριζόντιος; Umbilicus horizontalis.

Έχιο το ιταλικό. Echium italicum.

Έχιο το ιταλικό. Echium italicum.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Παρενκετουλία η ιξώδης. Parentucelia viscosa.

Παρενκετουλία η ιξώδης. Parentucelia viscosa.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Τριφύλλι του κάμπου. Trifolium campestre.

Τριφύλλι του κάμπου. Trifolium campestre.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Μηδική η θαλάσσια, Medicago marina.

Μηδική η θαλάσσια. Medicago marina.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Σπάρτιο το βουρλόμορφο. Spartium junceum.

Σπάρτιο το βουρλόμορφο. Spartium junceum.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Αταυτοποίητο. Unidentified.

Τριφύλλι το αστερωτό; Trifolium stellatum?

Τριφύλλι το αστερωτό; Trifolium stellatum?

ΜΕΡΟΣ Α
PART A
FL55

Σαμπούκος ο έβουλος. Sabucus ebulus.

FL01

Ενα είδος αταυτοποίητου μανιταριού. A kind of unidentified fungus.

FL02

Ρούσκος ο ακιδωτός η λαγομηλιά η μυρσίνη. Ruscus aculeatus

FL03

Χειμωνιάτικο. Αταυτοποίητο . Winter time flower. Unidentified.

FL12

Ροδή η κυνοροδή η αγριοτριανταφυλλιά. Rosa canina. Wild rose.

FL04

Αταυτοποίητο. Unidentified.

FL05

Κληματίς η φλογώδης η αγράμπελη. Καλοκαιρινό λουλούδι. Clematis flammula.

FL06

Ρούβος ο ιερός η βάτος, ανθισμένος. Rubus sanctus. Flowers of thorn bush

FL07

Μπελλίς η πολυετής. Λευκά άνθη με ρόδινες πινελιές. Bellis perenis.

FL08

Αιθιόνημα το βραχόφυλλο. Aethionema saxatile.

FL09

Βαλεριάνα η κονδυλόριζη. Valeriana tuberosa.

FL10

Σιληνή η πυκνανθής. Silene compacta

FL11

Αταυτοποίητο.Unidentified

FL13

Παρεντουκελλία η πλατύφυλλη. Parentucellia latifolia.

FL14

Αταυτοποίητο. Unidentified

FL15

Βερμπάσκο το κυματόφυλλο. Verbascum undulatum.

FL16

Ορχιδέα η ιταλική η σατυρίσκος. Orchis italica.

FL17

Λάμιο το γαργανικό πιθανόν το μελισσόχορτα. Όταν ρουφήξουμε το πίσω μέρος του άνθους έχει γλυκειά γεύση. Lamium garganicum.

FL18

Ανεμώνη η ταόμορφη. Anemone pavonina.

FL19

Μπελλίς η δασική σε φυσική γλάστρα. Bellis sylvestris in a natural flower pot.

FL20

Ανεμώνη η χαρίεσσα η ανεμώνη του βουνού. Anemone blanda.

FL21

Λάμιο το γαργανικό. Βιάστηκε ν’ ανθήσει. Lamium garganicum. It bloomed prematurely.

FL22

Ανακαμπτίς η πυραμιδοειδής. Μία πό τις άγριες ορχιδέες. Anacamptis pyramidalis.

FL23

Ανακαμπτίς η πυραμιδοειδής ξανά. Anacamptis pyramidalis again.

FL24

Αριστολοχία η στρογγύλη η αμπελοκλάδι. Aristolochia rotunda.

FL25

Καμπανούλα η κοχλιαρόφυλλη η “κατσιαμπάκ’ “. Η βολβόριζά του τρώγεται ωμή. Campanula spatulata.

FL26

Σκαμπιόζα η παράλια. Παρά το όνομά της απαντάται και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπως το Κροκύλειο,
Scabiosa maritima.

FL27

Δίανθος ο δελτοειδής η αγριογαρύφαλλο. Dianthus deltoides.

FL28

Αταυτοποίητο. Unidentified.

FL29

Λούπινος ο στενόφυλλος η αγριολούπινο. Lupinus angustifolius.

FL30

Κενταύρια η ραπανίσκος η ασκόλυμπρος. Centaurea mixta.

FL31

Χειμωνιάτικο. Αταυτοποίητο. Winter plant.Unidentified.

FL32

Αλκέα η ωχρή η δενδρομολόχα η ποντικιά. Alcea pallida.

FL33

Κυκλάμινο το γραικό η λελέντα, φθινοπωρινό αγριολούλουδο.Cyclamen graecum. Autumn flower.

FL34

Κενταύρια η ραπανίσκος πάλι. Centaurea mixta again.

FL35

Αταυτοποίητο είδος μανιταριού. Unidentified fungus.

FL36

Ένα ακόμα αταυτοποίητο είδος μανιταριού. Another identified fungus.

FL37

Άλλο ένα ακόμα αταυτοποίητο είδος μανιταριού. One more unidentified fungus.

FL38

Κεράσια στις αρχές Ιουνίου. Cherries in early June.

FL39

Τραγοπώγων ο πρασόφυλλος. Tragopogon porrifolius.

FL40

Κενταύριο το ερυθρό η θερμοβότανο. Cetaurium erythraea.

FL41

Ρούβος ο ιερός η βάτος ξανά. Rubus sanctus or thorn bush again.

FL42

Καμπανούλα η κοχλιαρόφυλλη ξανά ή “κατσιαμπάκ’ “. Again, Campanula spatulata.

FL43

Ξανά Λούπινος ο στενόφυλλος η αγριολούπινο. Again Lupinus angustifolius.

FL44

Κώνειο το στικτό. Τα άνθη πρίν ανοίξουν οπότε αλλάζουν όψη τελείως. Conium maculatum. Flowers before opening when their appearance changes completely.

FL45

Κίστος ο κρητικός η λαδανιά η κνούκλα. Cistus creticus.

FL46

Ήμερο τριαντάφυλλο. Regular rose.

FL47

Αταυτοποίητο. Unidentified.

FL48

Έχιο το αρνογλωσοειδές η Βοϊδόγλωσσα. Echium plantagineum.

FL49

Δίαρο του Davis η ατεκνόχορτο. Biarum davisii.

FL50

Παπαρούνα η αργεμώνη. Σπανιότερο είδος από τη κοινή παπαρούνα.Papaver apulum.

FL51

Κολχικό το μακρόφυλλο. Φθινοπωρινό αγριολούλουδο. Colchicum macrophyllum. Autumn wild flower

FL52

Κυκλάμινο το γραικό ξανά η λελέντα. Cyclamen graecum again. Autumn flower.

FL53

Φλομίς η θαμνώδης η ασφάκα. Phlomis fruticosa.

FL54

Πιστακία η τερέβυνθος η κοκορεβυθιά η κοκορέτσα η αγριοφυστικιά. Wild pistachio tree.